NEW

Телефон гарячої лінії

0 800 211 112

Дзвінки безкоштовні в межах України

Оферта

Фізична особа, що залишила заявку (далі – Суб’єкт персональних даних) надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (далі – Товариство) згоду на обробку персональних даних Суб’єкта персональних даних (в тому числі, але не виключно, інформації про: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, освіту, професію, сімейний, соціальний та майновий стан, номери телефонів, адресу електронної скриньки, даних про звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я Суб’єкта персональних даних, тощо), на визначення на власний розсуд Товариства порядку доступу третіх осіб до персональних даних Суб’єкта персональних даних, а також на передачу цих персональних даних іншим (в тому числі іноземним) суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб’єктам відносин, у т.ч. транскордонну передачу), з якими Товариство перебуває в договірних відносинах (далі – Треті особи), в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариства, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку та/або надання послуг, в тому числі укладення, зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Товариством та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними.

Обробка персональних даних Суб’єкта персональних даних здійснюється з метою:

  • надання Товариством фінансових послуг, здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Товариством та/або Третіми особами (зокрема, шляхом направлення Суб’єкту персональних даних комерційних пропозицій Товариства та рекламних матеріалів за допомогою: поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS-повідомлень на адреси/номера телефонів, адресу електронної пошти, повідомлені Суб’єктом персональних даних Товариству, в анкетах, заявах чи іншим способом або які отримані Товариством з інших джерел, та Суб’єкт персональних даних погоджується, що направлення вказаної інформації на адреси/номери телефонів повідомлених Суб’єктом персональних даних або отриманих Товариством з інших джерел, Товариством буде здійснювати як самостійно, так із залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). При цьому, Суб’єкт персональних даних несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Товариством інформація стане доступна третім особам);
  • надання Третіми особами послуг Товариству для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Товариством із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;
  • захисту Товариством своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (враховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);
  • здійснення Товариством прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Товариством та Суб’єктом персональних даних;
  • здійснення Товариством інших дій, що не заборонені законодавством України та обираються Товариством на власний розсуд;
  • в інших випадках, передбачених договорами, укладеними Товариством з Третіми особами, та чинним законодавством України.

Своїм підписом під цією згодою Суб’єкт персональних даних засвідчує, що розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що зазначена у згоді та не матиме до Товариства жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної у даній згоді.

Своїм підписом під цією згодою Суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду на доступ Товариства до його кредитної історії (на отримання Товариством інформації, що складає його кредитну історію), збір, зберігання, використання та розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про нього (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також що він проінформований Товариством про те, що інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Товариство буде передавати інформацію для формування кредитних історій та/або до яких Товариство буде звертатися за отриманням кредитних звітів, розміщена в мережі Інтернет на офіційному сайті Товариства, а також зазначену вище інформацію можна отримати за телефонами клієнтської підтримки Товариства; та підтверджує, що Суб’єкт персональних даних та члени його сім’ї не пов’язані з політичною/публічною діяльністю та не має фінансового контролера.

Ця згода на обробку персональних даних  Суб’єкта персональних даних є безумовною, безвідкличною. Згода на обробку персональних даних надається з моменту підписання даної згоди на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів/інформації, що визначений згідно чинного законодавства України, після припинення правовідносин між Суб’єктом персональних даних та Товариством.

Суб’єкт персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Товариства, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, засвідчує, що склад та зміст персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки персональних даних.

* БКИ:
ТОВ «Роздрібне Бюро кредитних історій» (01023, м. Київ, пл. Спортивна, 1 А)
ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02660, м. Київ, вул. Раскової, 11)
ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306)